Община Хайредин - официален сайт

Новини

ОБЯВА офис за военен отчет информира

1. Виж тук 2. Виж тук 3. Виж тук ...

17.08.2022

ОБЯВА офис за военен отчет информира

Виж тук ...

01.08.2022

ВАЖНО НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЗАПОВЕД ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Виж тук...

25.07.2022

ОБЯВА офис за военен отчет информира

Виж тук ...

25.07.2022

Въведени противоепидемични мерки за област Враца

За запознаване със Заповедта на Директора на Рзи Враца...

21.07.2022

Уведоомление за инвестиционно намерение от НГ ЕНЕРДЖИ ЕООД

Уведоомление за инвестиционно намерение от НГ ЕНЕРДЖИ ЕООД - ТУК ...

07.07.2022

Община Хайредин подписа договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001

 Община Хайредин подписа договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Полученото фина...

28.06.2022

ОБЯВА офис за военен отчет информира

Виж тук ...

20.06.2022

На вниманието на земеделските стопани от община Хайредин - Мерки за пожарна безопастност

Виж тук ...

15.06.2022

ОБЯВА офис за военен отчет информира

Виж тук ...

15.06.2022