Община Хайредин - официален сайт

Новини

Решение за определяне на потребителите на социална услуга - домашен помощник

 Виж /тук/...

29.09.2016

Решение за определяне на потребителите на социална услуга - личен асистент

 Виж /тук/...

29.09.2016

Списък на класираните кандидати за ЛИЧЕН АСИСТЕНТ по Проект "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"

 /ТУК/...

29.09.2016

Списък на класираните кандидати за ДОМАШЕН ПОМОЩНИК по Проект "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"

 ВИЖ /ТУК/...

29.09.2016

Община Хайредин набира членове за сформиране на доброволно формирование

 Община Хайредин набира членове за сформиране на доброволно формирование На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия,Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба № Із-2431 от 19 септември 2011 г.  за създаване, подд...

19.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57 АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

 Виж /тук/          ...

14.09.2016

ЗАПОВЕД № 8121К-3255/18.08.2016 г. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

 Виж /тук/...

23.08.2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙРЕДИН ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТ

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК:  

22.08.2016

Обявление

 Обявление за провеждане на подбор за избор на персонал за управление в звено за почасово предоставяне на услуги за социално  включване в общността или в домашна среда. Обявление:Виж тук Заявление за учас...

11.08.2016

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛ. ВРАЦА

 УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛ. ВРАЦА  

10.08.2016