Община Хайредин - официален сайт

Новини

Уведомление за инвестиционно предложение от Ивайло Бойков Любенов, жител на с. Рогозен

Виж тук ...

21.04.2021

Уведомление съгласно чл.128, ал.2, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

...

14.04.2021

Инвестиционно предложение от Тодор Алексиев Тодоров - Кмет на Община Хайредин относно инвестиционен проект

Инвестиционно предложение "Водопонизителна система на 70 ха - част от крайречната тераса на с. Хайредин, обл. Враца - актуализация" - тук ...

26.03.2021

Протокол от проведено заседание на общински щаб за борба с COVID - 19

Протокол и приети мерки за ограничаване разпространението на COVID - 19 за територията на община Хайредин - тук ...

11.03.2021

Честит празник!

„Уважаеми жители на община Хайредин, Днес отбелязваме 143 години от Освобождението на България! В  ден като днешния се прекланяме пред героичния подвиг на борците за свобода, които с върховна саможертва и любов към Отечеството, с храбър и непреклонен български дух са изписали категоричната воля на поробените – Свобода или Смърт! ...

03.03.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

На вниманието на собствениците  или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Хайредин, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ представяме списък на имотите с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади за индивидуално и общо полз...

22.02.2021

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04 АПРИЛ 2021г.

До Ръководствата/Представителите на Партия"ГЕРБ" Коалиция „БСП за България" КП „Обединени патриоти“ ПП "ДПС" ПП „Воля“ КП „Демократична България – Обединение“   ПОКАНА...

18.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

ЗАПОВЕДИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПЪТИЩА - ТУК ...

10.02.2021

Заповед № Рд-69/03.02.2021 г. за забрана пашата на селскостопанските животни

Виж тук ...

08.02.2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2021

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 84, АЛ.6 ОТ ЗПФ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА НА 08.02.2021 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАЙРЕДИН / ВТОРИЯ ЕТАЖ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН/ ОТ 13:00 ЧАСА. ...

02.02.2021