Община Хайредин - официален сайт

Новини

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ 2021г.

Виж тук ...

03.06.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД

Виж тук ...

01.06.2021

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година. В периода 18 септември - 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включителн...

26.05.2021

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ИНФОРМИРА:

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина   –  Военно Морски Сили – 20 длъжности  във военно формирования на ВМС   Документи се прием...

25.05.2021

Честит празник!

„Уважаеми жители на община Хайредин, Уважаеми учители, представители на културните институти и творческите формации, скъпи ученици, 24 май предизвиква у всички българи вълнение, гордост и радост, че имаме привилегията да живеем, учим, творим, чувстваме и мислим на свой език със своя писменост и книжовност. Днес почитаме не само на...

24.05.2021

СЪОБЩЕНИЕ

...

12.05.2021

Протокол от проведена процедура по разпределяне на общински пасища, мери и ливади по Решение № 135 от Протокол №17 от 22.01.2021 г. на ОбС - Хайреди

Виж тук ...

23.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Ивайло Бойков Любенов, жител на с. Рогозен

Виж тук ...

21.04.2021

Уведомление съгласно чл.128, ал.2, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

...

14.04.2021

Инвестиционно предложение от Тодор Алексиев Тодоров - Кмет на Община Хайредин относно инвестиционен проект

Инвестиционно предложение "Водопонизителна система на 70 ха - част от крайречната тераса на с. Хайредин, обл. Враца - актуализация" - тук ...

26.03.2021