Община Хайредин - официален сайт

Новини

На вниманието на пчеларите от община Хайредин уведомление за пръскане от Златия агро

Виж тук и Златия агро второ уведомление - тук...

30.04.2020

На вниманието на пчеларите в община Хайредин - Уведомление за пръскане от Красимир Чангалов

виж тук...

28.04.2020

На вниманието на пчеларите в община Хайредин - уведомление за пръскане от Троя авто ООД

Уведомление за пръскане в землището на с. Манастирище - тук Уведомление за пръскане в община Хайредин -

28.04.2020

Протокол от проведена процедура по разхпределяне на общински пасища по Решение №51 от Протокол №5/18.02.2020 г. на ОбС - Хайредин

Виж тук...

27.04.2020

На вниманието на пчеларите в община Хайредин - уведомление за пръскане от Троя авто ООД

Виж тук...

24.04.2020

На вниманието на пчеларите в община Хайредин - уведомление за пръскане от Тундра 2010

Виж тук...

21.04.2020

На вниманието на жителите на община Хайредин, във връзка с издадена Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. се удължава срока на въведените противоепидем

Заповед - виж тук...

11.04.2020

На вниманието на пчеларите от община Хайредин

Виж тук...

10.04.2020

На вниманието на пчеларите в община Хайредин

Виж тук...

10.04.2020

На вниманието на пчеларите в община Хайредин

Виж тук...

31.03.2020