Община Хайредин - официален сайт

Новини

Проект за санитарно - охранителни зони Инвеститор Водоснабдяване и канализация ООД

Виж тук ...

01.09.2021

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ИНФОРМИРА

ОБЯВА ВИЖ ТУК ...

30.08.2021

ЗЕЛЕН КОРИДОР

Зелен коридор! Всички желаещи да си поставят ваксина могат да го направят на 20.08.2021 г. от 13:30 часа в медицинския кабинет в село Хайредин в сградата на АПК. ...

17.08.2021

Във връзка с повишените температури и трайното засушаване, РСПБЗН - Козлодуй ви предупреждава:

Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.             В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и ст...

13.08.2021

ОБЯВА ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ...

05.08.2021

...

05.08.2021

СЪОБЩЕНИЕ - Списък на преброителите за община Хайредин

На вниманието на жителите на община Хайредин, на втория етаж в 6градата на общината има обявен списък на класиралите преброители за община Хайредин. ...

29.07.2021

На вниманието на земеделските производители

На вниманието на земеделските производители от Общината, чиито посеви са повредени от природните бедствия Земеделските производители от Община Хайредин, претърпели загуби на селскостопанските им посеви от бурята и градушката на 19.07.2021г. могат да подадат заявление за пропаднали площи в Областна Дирекция „Земеделие“-гр.Враца. ...

21.07.2021

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от "ПРОЕНЕРГО МОНТАЖ" АД

ИСКАНЕ - ТУК ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ТУК ...

09.07.2021

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ИНФОРМИРА:

Обявяване на вакантна длъжност за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба /кадрова военна служба/   –  Военно географска служба – 1 длъжност за офицер в град – Троян.   Документи се приемат до

07.07.2021