Община Хайредин - официален сайт

Новини

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ИНФОРМИРА:

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина   –  Военно Морски Сили – 20 длъжности  във военно формирования на ВМС   Документи се прием...

25.05.2021

Честит празник!

„Уважаеми жители на община Хайредин, Уважаеми учители, представители на културните институти и творческите формации, скъпи ученици, 24 май предизвиква у всички българи вълнение, гордост и радост, че имаме привилегията да живеем, учим, творим, чувстваме и мислим на свой език със своя писменост и книжовност. Днес почитаме не само на...

24.05.2021

СЪОБЩЕНИЕ

...

12.05.2021

Протокол от проведена процедура по разпределяне на общински пасища, мери и ливади по Решение № 135 от Протокол №17 от 22.01.2021 г. на ОбС - Хайреди

Виж тук ...

23.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Ивайло Бойков Любенов, жител на с. Рогозен

Виж тук ...

21.04.2021

Уведомление съгласно чл.128, ал.2, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

...

14.04.2021

Инвестиционно предложение от Тодор Алексиев Тодоров - Кмет на Община Хайредин относно инвестиционен проект

Инвестиционно предложение "Водопонизителна система на 70 ха - част от крайречната тераса на с. Хайредин, обл. Враца - актуализация" - тук ...

26.03.2021

Протокол от проведено заседание на общински щаб за борба с COVID - 19

Протокол и приети мерки за ограничаване разпространението на COVID - 19 за територията на община Хайредин - тук ...

11.03.2021

Честит празник!

„Уважаеми жители на община Хайредин, Днес отбелязваме 143 години от Освобождението на България! В  ден като днешния се прекланяме пред героичния подвиг на борците за свобода, които с върховна саможертва и любов към Отечеството, с храбър и непреклонен български дух са изписали категоричната воля на поробените – Свобода или Смърт! ...

03.03.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

На вниманието на собствениците  или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Хайредин, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ представяме списък на имотите с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади за индивидуално и общо полз...

22.02.2021