Община Хайредин - официален сайт

Новини

Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

/user_pic/files/2021/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%...

15.02.2022

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ИНФОРМИРА

ВИЖ ТУК ...

14.02.2022

Разработване на План за интегрирано развитие на Община Хайредин (ПИРО) за периода до 2027 г.

През м. януари 2022 г. Община Хайредин стартира процеса по разработване на План за интегрирано развитие на Община Хайредин (ПИРО) за периода до 2027 г. ПИРО се разработва съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, като определя целите и приорит...

01.02.2022

Община Хайредин отправя покана до всички заинтересовани страни за включване в местно партньорство за създаване на Местна инициативна гру

Виж тук ...

24.01.2022

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Заповеди за ползване на земеделски пътища през 2021/2022 стопанска година за община Хайредин - тук ...

14.01.2022

Заповеди за разпределение на земеделските масиви по землищата от Община Хайредин

Виж тук ...

07.01.2022

Проект за санитарно - охранителни зони Инвеститор Водоснабдяване и канализация ООД за с. Бързина

Виж тук ...

02.12.2021

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ИНФОРМИРА

Обява - виж тук ...

09.09.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

ЗАПОВЕД № РД-546/07.09.2021 Г. / ТУК/ ЗА ВЪВЕДЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМЧНИ МЕРКИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 07.09.2021 - 31.10.2021 Г. ...

07.09.2021

Обява от областна служба по земеделие

Виж тук ...

07.09.2021