Община Хайредин - официален сайт

Новини

До пчеларите от община Хайредин- уведомление за пръскане от Златния агро

 Виж тукuser_pic/files/%D0%A5%D0%90%D0%99%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D.pdf...

17.03.2020

Обява от Монолит АД за инвестиционно предложение

виж тук...

13.03.2020

на вниманието на пчеларите от с. Хайредин и с. Манастирище

Уведомително писмо за пръскане - тук...

13.03.2020

...

13.03.2020

ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ - ТУК...

13.03.2020

Мерки за предпазване на нас и околните от вируси

10.03.2020

Заповед на Кмета на Община Хайредин и мерки, които да се предприемат във връзка с ограничаване на разпространението на коронавирус

...

10.03.2020

На вниманието на пчеларите в община Хайредин

Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от фирма Златия агро ЕООД - виж тук...

10.03.2020

Във връзка с Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и писмо на Областен управител на Област Враца

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН И СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ, ЧЕ СЕ ОТЛАГАТ ВСИЧКИ СРЕЩИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕЛИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ . ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН АКТУАЛЕН ГРАФИК С НОВИТЕ ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИТЕ....

10.03.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Ви уведомяваме, че предстоят срещи със собствениците на животновъдни обекти  и жителите на Община Хайредин. Във връзка с това може да се запознаете с графика по населени места и въпросите, които ще се разизскват - ту...

05.03.2020