Община Хайредин - официален сайт

О Б Я В А

 

  ОБЩИНА ХАЙРЕДИН,      ОБЛАСТ   ВРАЦА   

3357, с.Хайредин, обл.Враца, ул. “Георги Димитров” №135,тел.09166/2209

 

 

О  Б  Я  В  А

 

Община Хайредин съобщава, че на 02.09.2013г. от 14,30ч. в Заседателната зала в сградата на Общината организира среща със собственици и/или ползватели на земеделска земя в землището на село Хайредин с цел създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2013/14г. на основание Заповед №77/ 02.08.2013г. на Директора на ОД „Земеделие“-гр.Враца.