Община Хайредин - официален сайт

Обществена поръчка с предмет "Залесяване с горски култури на неземеделски земи на територията на Община Хайредин"

 Обществена поръчка с предмет: "Залесяване с горски култури на неземеделски земи на територията на Община Хайредин" - по проект "Залесяване на неземеделски земи" - мярка 223 - "Първоначално залесяване на неземеделски земи" 

обявление 

решение ; документация

публикувано: 15.06.2011г.