Община Хайредин - официален сайт

Община Хайредин успешно приключи проект„Независим живот за жителите в Община Хайредин“ с финан. подкрепа на ОПРЧР - договор №BG05M9OP001-2.002-0264

  По този проект бяха предоставени услуги, в помощ на  87 възрастни, самотно живеещи  и трудноподвижни хора в неравностойно положение, живеещи на територията на Община Хайредин.

По проект „Независим живот за жителите в Община Хайредин“ успяхме да подпомогнем  потребителите с грижи за подобряване  социалната среда, интегриране и справяне с домашните задължения.

Община Хайредин изказва своите благодарности, на всички потребители по проекта за разбирането и добрата комуникация между ръководството на общината ,екипа по проекта и доставчиците на социалните услуги. 

30-04-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати