Община Хайредин - официален сайт

Общинска избирателна комисия - контакти

 тел. 0877523996     тел. 0876247057 

адрес: с. Хайредин, "Площад на героите" №5, II ЕТАЖ на сградата на банка "ДСК",  ПК 3357 

email: oik_hairedin0635@abv.bg     oik0635@cik.bg  

сайт: http://oik0635.cik.bg