Община Хайредин - официален сайт

Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционн

 виж /тук/