Община Хайредин - официален сайт

ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от четири години на свободни земи от общинския поземлен фонд

 виж /тук/