Община Хайредин - официален сайт

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на длъжността "Управител на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" - с. Манасти

виж /тук/