Община Хайредин - официален сайт

ОИК - ХАЙРЕДИН

Работно време: от 9:00 ч. до 17:00ч. 

контакти: тел.0876247057; тел. 0877523996

email: oik_hairedin0635@abv.bg; oik0635@abv.bg

адрес: с. Хайредин, "Площад на героите" №5, ПК 3357