Община Хайредин - официален сайт

Обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект №06/321/01628 на Община Хайредин п

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на стгроителни работи по инвестиционен проект №06/321/01628 на Община Хайредин по две обособени позиции"

виж /тук/ 

виж решение