Община Хайредин - официален сайт

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране и изграждане) на улици от уличната мрежа на с.М-ще