Община Хайредин - официален сайт

Откриване на открита процедура за строителство по две обособени позиции по реда на ЗОП

 Решение /тук/ 

Обявление за обществена поръчка /тук/