Община Хайредин - официален сайт

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В С. ХАЙРЕДИН, ОБЩ. ХАЙРЕДИН, ОБЛ. ВРАЦА

 Запитване за оферта - тук

Технически спецификации - тук

Обяснителна записка - тук

Ценово предложение - тук