Община Хайредин - официален сайт

пазарни консултации за обект " Изграждане на спортна площадка за комбиниран спорт в двора на ОУ "Горан Червеняшки" с. Михайлово

 Запитване за оферта - тук

Технически спецификации - тук

Ценово предложение - тук