Община Хайредин - официален сайт

Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия

 Заявленията се приемат до 11.03.2017 г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /тук/

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия /тук/