Община Хайредин - официален сайт

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОИК - ХАЙРЕДИН

 До

Ръководствата/Представителите на Партия"ГЕРБ"

Коалиция„БСП лява България"

Партия"ДПС"

Коалиция „Реформаторски блок'

Коалиция „Патриотичен фронт"

Коалиция „ББЦ"

Партия"Атака"

Коалиция"АБВ"

в община Хайредин

 

 

ПОКАНА  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА ОИК  ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ И ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015г.

На основание чл.75,ал. 1 от Изборния Кодекс и т.3 от Решение № 1524 – МИ/НР/18.08.2015г. на ЦИК, Кметът на Община Хайредин Ви кани на 24.08.2015г./понеделник/ от 10:00 часа в заседателната зала на II етаж в сградата на банка „ДСК“, намираща се в с. Хайредин, на консултации за определяне броя и състава на членовете на ОИК за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015г.

 

За ползотворното протичане на консултациите съгласно т.5 от Решение № 1524 – МИ/НР/18.08.2015г. на ЦИК и чл.75, ал.3 от ИК е необходимо да представите:

1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и Декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

5. Предложение за резервни членове на парламентарно представените партиите и коалициите от партии в 43-то Народно събрание, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Препоръчително е Предложенията за състав на ОИК да бъдат предоставени освен на хартиен носител и на електронен.

Съгласно чл.75, ал.2 от Изборния кодекс „(2) В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.“

Тодор Алексиев

Кмет на Община Хайредин  

Декларация по чл.81 във връзка чл.65, ал.1 и чл.66 от ИК

 Решение №1524-МИ/НР/18.08.2015г. на ЦИК

 Обявано на 19.08.2015г.