Община Хайредин - официален сайт

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04 АПРИЛ 2021г.

До

Ръководствата/Представителите на

Партия"ГЕРБ"

Коалиция „БСП за България"

КП „Обединени патриоти“

ПП "ДПС"

ПП „Воля“

КП „Демократична България – Обединение“

 

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК  ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА

04 АПРИЛ 2021г.

 

 

На основание чл.91, ал. 1 от Изборния Кодекс,  Решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, и Решение № 14-НС/17.02.2021 г. на РИК – Враца  Кметът на Община Хайредин Ви кани на 22.02.2021г. от 10:00 часа в заседателната зала на II етаж в сградата на Община Хайредин, на консултации за определяне състава на СЕКЦИОННА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за произвеждане на избори за народни представители на 04 Април 2021г.

 

За ползотворното протичане на консултациите съгласно чл.91, ал.4 от ИК и т.8 от Решение№ 2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, е необходимо да представите:

 

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: имената и ЕГН на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност;партия или коалиция, която ги предлага, телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано 14.01.2021 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

4. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състава на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК-Враца.  

Моля при определянето на лицата за съставите на СИК да се спазят изискванията на чл.95 и чл.96 от Изборния кодекс, както и т.19, т.20 и т.21 и т.22 от Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК.

 

 

 

Тодор Алексиев

 Кмет на Община Хайредин

18-02-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати