Община Хайредин - официален сайт

Покана за участие в процедура на пряко договаряне с предмет" Неотложни ремонтно - възстановителни дейности на язовир "Бързина" находящ се н

 Покана - виж 

Образци на документи - тук

КС Бързина -  ТУК

Сключен договор - тук

 Подписано КСС - тук