Община Хайредин - официален сайт

Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Хайредин

 виж /тук/