Община Хайредин - официален сайт

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-139 13.03.2017г. за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общинск

 Виж тук