Община Хайредин - официален сайт

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-16 08.01.2021г. за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на сграда със застр

Заповед - виж тук