Община Хайредин - официален сайт

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-330 19.06.2020г.

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 4 години на общинско помещение с площ 16 кв.м., находящо се в едноетажна монолитна сграда със застроена площ 75кв.м.(автоспирка) в с.Манастирище, актувана с Акт за публична общинска собственост №234/20.02.2014г. за извършване на търговска дейност

Виж тук