Община Хайредин - официален сайт

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-681 13.11.2017г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажбата на осем броя автомобили

 Виж тук