Община Хайредин - официален сайт

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-744 11.12.2017г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажбата на осем броя автомобили

 Виж тук