Община Хайредин - официален сайт

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-346/25.06.2021г.

Предмет на търгът е отдаването под наем за срок от пет години на сграда със застроена площ 60кв.м., намираща се между кварталите №86, №87 и №89 по КРС на с.Хайредин(автоспирка)

Виж тук