Община Хайредин - официален сайт

Препис - извлечение от Заповед № РД-35/ 13.01.2023г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общинско помещени

Заповед № Рд-35/13.01.2023 г. - тук