Община Хайредин - официален сайт

Препис извлечение от Заповед № РД-623/14.10.2016 г.

 Препис извлечение от Заповед № РД-623/14.10.2016 г. относно публично оповестен конкурс за продажба на ПИ № 258047,  находящ се в местността "Старите лозя"

Виж /тук/