Община Хайредин - официален сайт

Проект на наредба за условията и реда за разпореждане с общински жилища

 Виж тук