Община Хайредин - официален сайт

Проект „Независим живот за жителите в Община Хайредин“ се реализира с финансовата подкрепа на ОПРЧР - договор №BG05M9OP001-2.002-0264

 Този проект по ОП РЧР е разработен и стартирал още през 2016г. Назначени са общо 51 лица  на 4 и 6 часов работен ден, на длъжностите -   домашен помощник /18 бр./  и личен асистент /33бр./,  които предоставят социални услуги  на  87 възрастни, самотно живеещи  и трудноподвижни хора в неравностойно положение, живеещи на територията на общината.

            Предоставят се услуги, свързани с почистване на домове, пазаруване, оказване помощ през зимния сезон на възрастните, самотно живеещи лица и хора с увреждания в общината. При извършени проверки на място на работещите по програмата, са проведени разговори с потребителите на услугата, като всички са доволни и благодарни за предоставената възможност и подкрепа. Те високо оценяват грижите и себеотдаването на доставчиците  на социалната услуга, с които те промениха и разнообразиха начина им на живот.

20-09-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати