Община Хайредин - официален сайт

Протокол № 2 от възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт и изкърпване с асфалтобетон на компрометирани участъци по пътната насти

 Виж /тук/