Община Хайредин - официален сайт

Протокол от извършена проверка в Община Хайредин за спазване на изискванията чл.92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация за извърше

 Протокол от извършена проверка в Община Хайредин за спазване на изискванията чл.92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес за периода 1 юли 2014г. - 30 април 2015г -  виж /тук/