Община Хайредин - официален сайт

процедура по ЗОП с предмет "Предпазна-подпорна стена за укрепване на левия бряг на р. Огоста"

 виж /тук/