Община Хайредин - официален сайт

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО в изборите за членове на Европейския парламент от Република Бъ

 натиснете /тук/