Община Хайредин - официален сайт

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда със застроена площ 53 кв.м.,УПИ XVIII,пл.№2195 в кв.49

 виж /тук/