Община Хайредин - официален сайт

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 4 години на помещение с площ 16кв.м., находящо се в масивна сграда със застроен

 виж /тук/