Община Хайредин - официален сайт

Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ №1180115 с площ 1,872 дка с начин на трайно ползване: Др. селскост. т., находящ се в местността "Тур

 Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ №1180115 с площ 1,872 дка с начин на трайно ползване: Др. селскост. т., находящ се в местността "Турека" в землището на с. Манастирище - виж /тук/