Община Хайредин - официален сайт

Публичен търг с явно наддаване за продажба на тополова дървесина - общинска собственост

 виж /тук/