Община Хайредин - официален сайт

Публична покана за избор на изпълнител за „Доставка на компютърна техника за нуждите на СОУ „Васил Воденичарски”, с. Хайредин, общ. Хайред

 натиснете /тук/