Община Хайредин - официален сайт

Публична покана за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет "Консултантски услуги, свързани с упражняване на строи

 Публична покана за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет "Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по проекти, финансирани от ПРСР 2007-2013г. в Община Хайредин" по две обособени позиции 

за повече информация натиснете /тук/