Община Хайредин - официален сайт

Публична покана за обществена поръчка с предмет "Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейности до изплащане на помо

 за повече информация натиснете /тук/  и /тук/

необходими документи