Община Хайредин - официален сайт

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет "Избор на изпълнител на услуги по обществена по

 Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОп с предмет: "Избор на изпълнител на услуги по обществена поръчка с предмет: Редактиране и отпечатване на материали"

заповед на кмета 

документация 

образци