Община Хайредин - официален сайт

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет "Избор на изпълнител на услуги по обществена по

 Избор на изпълнител на услуги по обществена поръчка с предмет "Проучване, разработване и създаване на албуми, писменни и снимкови материали за манастири, исторически и културни паметници в област Враца и област Видин"

документация и образци