Община Хайредин - официален сайт

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет "Избор на изпълнител на услуги по обществена по

 Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет "Избор на изпълнител на услуги по обществена поръчка с предмет: "Актуализация и разработване на Общински план за развитие на туризма в Община Хайредин 2014-2020г." 

 документация и образци публикувано на 06.01.2014г.