Община Хайредин - официален сайт

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и закупуване на финансов лизинг на два броя нови автомобили - тип: Ви

 за повече информация натиснете /тук/