Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за продажба на имот ЧОС №050002 с площ 2,501 дка, находящ се в местността "Горно ливаде", с. Манастирище

 виж /тук/