Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за продажба на имот ЧОС №093022 с площ 10,001 дка

 виж /тук/